De nieuwe Omgevingswet: wat verandert er op 1 januari 2022?

Nieuwe omgevingswet

Een nieuw bouwproject starten klinkt eenvoudiger dan dat het is. Zeker in Nederland, waar er nog tientallen wetten en honderden regelgevingen zijn waar u aan moet voldoen voor u met het project kunt starten. Met de nieuwe Omgevingswet, welke vanaf 1 januari 2022 van kracht zal zijn, bundelt de overheid in 1 wet al die wetten en regels. Dit omvat alle wetten en regels op gebied van ruimtelijke ordening. Maar wat betekent die nieuwe Omgevingswet straks in 2022?

Van 5000 wetsartikelen naar 350 in nieuwe Omgevingswet

Het zijn aanzienlijk positieve veranderingen die de nieuwe Omgevingswet met zich mee gaat brengen. Alleen het vereist ook grote voorbereidingen. Voorbereidingen voor zowel de overheid, maar ook voor bedrijven en burgers.

Vele wet- en regelgevingen, waaronder het Activiteitenbesluit – worden vereenvoudigd en samengevoegd tot slechts één wet. 5000 wetsartikelen worden op die manier naar 350 artikelen teruggebracht. Het maakt het allemaal wat overzichtelijker. Maar dat houdt ook in dat de nieuwe Omgevingswet een grote inkorting op regels voor de leefomgeving gaat betekenen. Denk daarbij aan wetten op het gebied van water, lucht, bodem, gebouwen, infrastructuur en het cultureel erfgoed. Zaken dat ons allemaal aan gaat.

U ziet, die Omgevingswet brengt heel wat veranderingen met zich mee. Daarom is de inwerktreding al diverse keren uitgesteld. Sinds begin oktober 2017 is de datum voor 1 januari 2022 vastgelegd.

De huidige Omgevingswet uitgelegd:

Wat verandert er na 2022?

Er komt dus 1 wet voor de hele leefomgeving. Met de nieuwe Omgevingswet wordt het mogelijk dat lokale problemen ook echt lokaal worden aangepakt en opgelost. Het doel van het kabinet is onder meer dat:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar worden afgestemd
  • er meer stimulering is voor duurzame projecten (zoals windmolenparken of zonnepanelen)
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte krijgen. Met die meer ruimte kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

De nieuwe Omgevingswet uitgelegd:

https://www.youtube.com/watch?v=rpR0ySOgXJU&ab_channel=AandeslagmetdeOmgevingswet

Uitgangspunt voor de nieuwe wet

Verder worden er met de nieuwe Omgevingswet het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) teruggebracht van 120 naar 4. Dat zijn:

  • het Besluit activiteiten leefomgeving
  • het Besluit bouwwerken leefomgeving
  • het Besluit kwaliteit leefomgeving
  • het Omgevingsbesluit.

Dit zal het uitgangspunt vormen voor de nieuwe wet.

Aan de slag met Omgevingswet 2022

Wachten op 2022 hoeft niet. U kunt nu al aan de slag met de nieuwe Omgevingswet. Bijvoorbeeld omdat u nu al bouwprojecten voor na 2022 op de planning heeft staan. Door nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet bent u nog beter voorbereid op het project. Maar het kan ook zijn dat u alvast met de nieuwe wet wilt oefenen. Ermee bekend raken. Het is allemaal mogelijk. Zo wordt er in een aantal gemeenten door bestuurder, bedrijven en burgers al volgens die nieuwe Omgevingswet gewerkt. En er zijn online tools waarmee u moeiteloos op de hoogte kunt zijn en blijven van de nieuwe regels in die Omgevingswet. Nu en in de toekomst dus. Regels die specifiek voor uw bouwproject gelden. Zo bent u nu en vooral ook vanaf 2022 compliant aan de Omgevingswet.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *